O firmie Alpeks Pro

Alpeks Pro — firma konsultingowo-usługowa

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), ochrona przeciwpożarowa (PPOŻ), szkolenie pracowników, inne usługi bhp i ppoż.

Organizujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia bhp) oraz ochrony przeciwpożarowej (szkolenia ppoż.) dla wszystkich grup pracowników, w tym dla kadry kierowniczej i właścicieli firm.

Szkolenia prowadzimy na terenie danego zakładu pracy (firmy) lub w wynajętych pomieszczeniach. Szklenia prowadzą wyszkoleni instruktorzy i wykładowcy, posiadający odpowiednie uprawnienia, wiedzę zawodową i przede wszystkim duży staż zawodowy.

Szkolenia mogą być prowadzone metodami tradycyjnymi lub przy użyciu środków audiowizualnych. Po każdym szkoleniu teoretycznym prowadzone są zajęcia praktyczne (np. ratownictwo przed medyczne, obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego jak gaśnice przeciwpożarowe, hydranty itp.)

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich stanowisk pracy, w tym zagrożonych wybuchem.

Specjalizujemy się w nowoczesnym wykonywaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (I.B.P.) w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD lub DVD zobacz FAQ.

Firma działa od września 1991 r.

Profesjonalizm i doświadczenie

Bezpieczeństwo
i higiena pracy (BHP)

Ochrona przeciwpożarowa (ppoż)